รู้จักเรา

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย)

แนะนำบริษัท

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์

ประเทศไทย

บริษัท ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย) จำกัด (YCST) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ในสังกัดของบริษัท ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (YCG)

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการเพิ่มมูลค่า (Value Added Services) และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของลูกค้าผ่านการสื่อสารที่เข้าใจง่าย

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ในหลายมิติ ไม่ใช่แค่เพียงด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการตลาดและด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จุดแข็งของเรา

ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

ประสบการณ์และผลงานมากมายที่ผ่านมา

เรามีผลงานโปรเจคการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 2,600 โครงการต่อปี

บุคลากรที่ปรึกษากว่า 800 คนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เปี่ยมประสบการณ์

บุคลากรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) กว่า 100 คน

เครือข่ายของบริษัททั้ง 22 สาขา

ในประเทศญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุด

ที่ตั้งของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น

เครือข่ายที่เข้มแข็งทั่วโลก

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.